Loading...

Lunchlezingen

Tweemaal per maand ontvangt de Club ter gelegenheid van een lunch een opmerkelijke persoon uit de financiële, economische of politieke wereld, gevolgd door een uiteenzetting en een vraag-en-antwoord sessie. Deze periodieke samenkomst is voorbehouden aan onze leden brengt regelmatig ruim een honderdtal deelnemers bijeen. De snelle formule die het genoegen van een kwaliteitskeuken paart aan een conferentie op topniveau wordt echt gewaardeerd.

Ontmoetingslunches

De ontmoetingslunch is een uitnodigende samenkomst in de loop waarvan een bekend of vooraanstaand persoon binnen de academische, economisch, financiële of politieke wereld, al dan niet lid van de Club, wordt gevraagd te lunchen in het gezelschap van de leden, die zich inschreven voor deze activiteit. Een ideale gelegenheid als lid om kennis te maken met persoonlijkheden, die hun ervaring met u wensen te delen.

Diplomatieke tafels

De actoren in de economische wereld krijgen slechts zelden de kans hun tegenpolen uit de wereld van de diplomatie te ontmoeten, alhoewel België op haar grondgebied het grootste aantal diplomatieke instellingen huisvest. Dit geldt in kringen van de Koning en de EU, maar eveneens in die van de NAVO. Om aan deze situatie te verhelpen, organiseert de Club « diplomatieke tafels », in de loop waarvan haar leden het voorrecht genieten de voornaamste ambassadeurs in ambt te Brussel te ontmoeten.

Overige activiteiten

Naast de lunches organiseert de Club eveneens externe activiteiten: bezoeken aan bedrijven en cultuurtentoonstellingen, bijwonen van vernissages, cocktailparty’s, etc.
28.08.2017 | 18h00

Avantage membres

Ado Chale

29.08.2017 | 20h00

Concert

Festival Ars in Cathedralis

01.09.2017 | 17h00

Avantage membres

AG Insurance Mémorial Van Damm ...

06.09.2017 | 08h45

Activité chasse

Chasse à Oudoumont