Loading...

Parking

De Club van Lotharingen heeft een akkoord met Interparking, uitbater van parking « Poelaert », gelegen onder het gelijknamige plein, met het oog op het vergemakkelijken van het gebruik ervan door de leden, wanneer ze de Club bezoeken.

Interparking heeft zonder meerkost een « Corporate » kaart opgemaakt op naam van elk lid, die het niet enkel toegang verleent tot parking « Poelaert », maar eveneens tot de 68 overige parkings, die door Interparking in België worden uitgebaat.
Er wordt aan het einde van elke maand door Interparking een totaalfactuur opgemaakt aan de Club, gebaseerd op de effectief geparkeerde tijd door elk lid, die op haar beurt de individuele factuur aan elk van haar leden opmaakt.

Anderzijds heeft de Club ten voordele van haar leden een korting van 10% op het tarief van parking « Poelaert » en het kosteloze abonnement op de « Corporate » kaart onderhandeld.

28.08.2017 | 18h00

Avantage membres

Ado Chale

29.08.2017 | 20h00

Concert

Festival Ars in Cathedralis

01.09.2017 | 17h00

Avantage membres

AG Insurance Mémorial Van Damm ...

06.09.2017 | 08h45

Activité chasse

Chasse à Oudoumont