Meer info

Vastgoedtafel

Een boost voor Brusselse vergunningen?

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) krijgt een nieuw jasje!
Het Brussels Gewest startte met een volledige hervorming van de ruimtelijke ontwikkeling. De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en erfgoed werden onlangs samengevoegd onder de leiding van Bety Waknine.

Samen met Luc Deleuze, geassocieerd architect van Art & Build, zal zij meer uitleg geven bij de veranderingen en hun gevolgen voor de Brusselaars.

Activiteit

55,00€ Inclusief BTW Leden

Share this Post: