Meer info

Pascal Smet

Brussels Minister van Mobiliteit

From a city for cars to a city for people

Voor 60 jaar, en in naam van een verkeerd begrepen modernisme, heeft Brussel zich omgezet in het aanbieden van vrijwel uitsluitend voor auto's. Het resultaat is elke dag zichtbaar. Congestie, files en slechte luchtkwaliteit.

We moeten onze stad transformeren en in evenwicht brengen. Het voor de mensen denken.

Door het waarborgen van de bereikbaarheid van onze Regio, willen we nu ook een kwalitatieve openbare ruimte aan de bewoners aanbieden om hun levenskwaliteit te verhogen. Daar gaat de toekomst van onze stad die een aanzienlijke vertraging in dit gebied zou moeten voltooien.

Bio expres:
Licentiaat in de rechten (Universiteit Antwerpen).
Jaren 1990 Kwam bij de Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
1999: Kabinetschef-Minister van Binnenlandse zaken
2003: Staatssecretaris van de Brusselse Mobiliteit
2004: Brussels Minister van Mobiliteit
Sinds 2006: Gemeenteraadslid in Brussel
2009: Vlaams minister van Onderwijs
Sinds 2006 : Gemeenteraadslid in Brussel

Pascal Smet zal worden ingeleid door François Bellot
Als burgerlijk ingenieur (ULg), ingenieur bedrijfsbeheer en licentiaat in de politieke wetenschappen (UCL) behaalde François Bellot ook een diploma aan de ENA. Hij stapte in de politiek als adviseur voor maatschappelijke hulp in Rochefort, waar hij sinds 1995 burgemeester is.
Daarna wordt hij kamerlid, waar hij zetelt tot in 2010, alvorens te worden verkozen in de Senaat. Hij zit meerdere commissies voor waaronder die van de veiligheid op het spoor en die van de infrastructuur, verkeer en overheidsbedrijven.
Na de gewestelijke verkiezingen van 2014 zetelt hij in het Waals Parlement en twee jaar later wordt hij benoemd tot federaal Minister van Mobiliteit.

Lunchconferentie

55,00€ Inclusief BTW Leden

Share this Post: