Meer info

Media & Innovation tafel met Bernardo Herman

Algemeen directeur van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

Internetplatformen in de audiovisuele sector: welk regelgevend stelsel?

Audiovisuele internetplatformen bezetten een belangrijke plaats in ons dagelijks leven. Hun impact is aanzienlijk. Als ze hun voordeel kunnen doen met een waardentransfer door een deel van het reclamegeld in te pikken, zonder bij te dragen aan de culturele creatie of de belastingen, kan dat een fundamenteel probleem veroorzaken.
Onder toezicht van Edouard Cambier zal de spreker uitleggen hoe de CSA streeft naar een gelijke behandeling van spelers die soortgelijke diensten leveren binnen een identieke geografische perimeter, en tegelijk het innovatievermogen van de nieuwkomers wil behouden.

Businesstafel

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: