Meer info

Wat weet de fiscus van uw vermogen?

Wat weet de fiscus van uw vermogen?

Sophie Vanhaelst (Hirsch & Vanhaelst)

In enkele jaren tijd groeide transparantie inzake vermogen uit tot een instrument voor fiscale fraudebestrijding. En als we de politici die ons land besturen mogen geloven, hebben diegenen die liever discreet blijven per definitie iets te verbergen.

Tijdens de conferentie maken we een stand van zaken op over de informatie waarover de belastingadministratie beschikt.

Ontbijtontmoeting

25,00€ Inclusief BTW Leden   25,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden   20,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde Juniors

Share this Post: