Meer info

Vastgoaedtafel met Roland Cracco, CEO Interparking

(Im)mobiliteit in Brussel?

Interparking is een van de belangrijkste parkinguitbaters in Europa, met 930 parkings in ongeveer 400 steden, verspreid over negen Europese landen.
Dit Belgische bedrijf werd opgericht in 1958 en is sinds vijf jaar CO²-neutraal. Het lanceerde zopas een Belgische première in Namen, door ‘longen in de stad’ te plaatsen: die maken het mogelijk om fijn stof in zijn parkings op te vangen.

Roland Cracco, CEO, komt de inzet, de risico’s en de kansen van het Brusselse mobiliteitsbeleid uiteenzetten.

Businesstafel

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: