Meer info

Marc Fyon & Julien Bogaerts

Nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht: wat moeten we onthouden?

Marc Fyon & Julien Bogaerts
Advocaten Stibbe

Op 1 mei trad een nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht in werking. Wat zijn de voornaamste veranderingen?
Van buitenaf gezien kan het lijken of deze vernieuwingen een diepgaande revolutie betekenen: bepaalde vennootschapsvormen verdwijnen, bvba’s hebben voortaan geen maatschappelijk kapitaal meer en heten nu BV’s, coöperaties kunnen enkel nog door een beperkte kring van personen gebruikt worden, verenigingen zonder winstoogmerk kunnen zeer vrij commerciële activiteiten uitoefenen, een vennootschap is naar Belgisch recht als haar zetel zich in België bevindt, ook als ze er geen activiteit uitoefent, een BV kan voortaan beursgenoteerd zijn, enzovoort.
Wat betekenen al deze veranderingen concreet? Wat moet u onthouden? En hoe kunt u zich aanpassen?

Marc Fyon en Julien Bogaerts beantworden al deze vragen en presenteren een synthese van de voornaamste veranderingen.

Businesstafel

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: