Meer info

Vastgoedtafel: Hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO): wat verandert er voor de bouwheer?

Hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO): wat verandert er voor de bouwheer?

Vastgoedtafel met Frédéric De Muynck
Advocaat ASAP
Na vijftien jaar en een twintigtal veranderingen die zijn leesbaarheid en samenhang hadden aangetast, was het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) toe aan een volledige revisie. De hervormde versie van het Wetboek werd volledig van kracht op 1 september 2019.
Frédéric De Muynck, die de gewestelijke overheid bijstond tijdens het hele hervormingsproces, zal de belangrijkste wijzigingen toelichten op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige reglementeringen en vooral de herziene toekenningsprocedures van vergunningen, waarop de spelers in de vastgoedsector moeten letten.

Activiteit

55,00€ Inclusief BTW Leden   75,00€ Inclusief BTW Uitgenodigde niet-leden

Share this Post: