Lid worden

Lid worden

Om lid te worden van de Club van Lotharingen dient u het aansluitingsformulier te vervolledigen en het ons toe te sturen.

Na ontvangst van uw aansluitingsaanvraag en haar bijlagen zal de secretaris-generaal of de directrice contact met u opnemen teneinde een afspraak vast te leggen. Zij zijn belast met het opmaken van een aanbeveling voor de kiescommissie na een ontmoeting met elk kandidaat-lid.

De kiescommissie, die met regelmatige tussenpozen samenkomt (in de regel elke 2 maanden), zal zich na kennisname van de aanbeveling van uw gesprekspartner uitspreken over uw kandidatuur.

Het secretariaat van de Club zal u informeren over de beslissing van de kiescommissie binnen de 10 dagen volgend op de samenkomst, waarin uw aanvraag tot aansluiting op de agenda stond.

Na de eventuele aanneming zal u een debetnota ontvangen voor het eenmalige inschrijvingsgeld (€ 1.750) en voor de jaarlijkse bijdrage (€ 1530). Uw lidkaart wordt u toegestuurd na overschrijving van de bedragen. 

Lid worden is bijzonder eenvoudig. U moet gewoon ons aansluitingsformulier downloaden, invullen en ons per e-mail terugsturen.

 Uw kandidatuur wordt dan voorgelegd aan de kiescommissie. Die komt regelmatig samen en zal zich uitspreken over uw kandidatuur en u binnen de tien dagen na haar vergadering op de hoogte brengen van haar beslissing.

Nadat uw kandidatuur is goedgekeurd, ontvangt u een debetnota voor het eenmalige inschrijvingsgeld (1750 €) en de jaarlijkse bijdrage (1530 €).

Gesponsorde leden en leden jonger dan 40 jaar genieten een voorkeurtarief.

Zodra we uw betaling hebben ontvangen, worden uw toegangscodes en uw lidkaart u per post toegestuurd.

De Club biedt u overigens de mogelijkheid een bezoek te brengen aan haar infrastructuur alvorens u eventueel het lidmaatschap aanvraagt. Neem daarvoor gerust contact met ons op per e-mail (cl@cl.be).NEW : Young Members Program